Alokacja i Konwersja – jak prawidłowo zarządzać swoimi portfelami.

Dodano - 20 lutego 2014

Aby skutecznie wykorzystywać podawane sygnały przez system OPI trzeba prawidłowo wykonywać zlecenia alokacji i konwersji dla naszych portfeli.

Część z abonentów okazało się, że nie osiągało wyników na swoich portfelach zgodnych z analizami przedstawianymi na portalu. Dotyczy to oczywiście planów inwestycyjnych w ramach polis ubezpieczeniowych. Jak wiemy, mamy tutaj do czynienia z dwiema operacjami na naszych funduszach w portfelach – alokacją i konwersją.Część abonentów zmieniało alokacje a zapominało o zmianach konwersji. Aby dobrze zrozumieć konieczność znajomości obu tych zleceń przedstawiam ich znaczenie.

  • ALOKACJA – przy pomocy tego zlecenia określamy jakich funduszy jednostki udziałowe są zakupywane za każde nasze nowe wpłaty. Od momentu zlecenia alokowania kupowanych funduszy będą nasze pieniądze zamieniane na jednostki funduszy zgodnie z proponowanym podziałem procentowym.
  • KONWERSJA – przy pomocy tego zlecenia decydujemy w jakich funduszach posiadamy nasz zgromadzony już kapitał.

Czyli pierwszy wniosek to fakt, że nie musimy kupować tych samych funduszy które mamy już w swoim portfelu – ale najczęściej tak właśnie postępujemy.

Kiedy może nastąpić błędne postępowanie ze szkodą dla nas ?

Kiedy nasz system OPI generuje sygnał zmiany strategii z akcyjnej na bezpieczną – powinniśmy przede wszystkim złożyć polecenie konwersji – czyli cały nasz kapitał który mieliśmy w funduszach akcyjnych powinniśmy „wymienić” na fundusze bezpieczne. Praktycznie, sprzedajemy wszystkie jednostki funduszy akcyjnych i kupujemy za uzyskaną kwotę wskazane przez system fundusze bezpieczne z proporcją zgodną ze wskazaniami w portfelu bezpiecznym.

Podobnie postępujemy przy zmianie strategii bezpiecznej na akcyjną – sprzedajemy wszystkie jednostki funduszy bezpiecznych i kupujemy jednostki funduszy akcyjnych Jak nie zrealizujemy powyższych zleceń, w przypadku zmiany strategii z akcyjnej na bezpieczną możemy stracić na naszym całym kapitale. Jeżeli nie zrealizujemy zmiany konwersji przy zmianie strategii z bezpiecznej na akcyjną – zamiast zarabiania na funduszach akcyjnych, będziemy dalej mieli cały nasz kapitał w funduszach bezpiecznych i zarobimy tutaj zdecydowanie mniej.

W kwestii ALOKACJI sytuacja może być zupełnie inna. Tutaj możemy stosować taktykę nie całkowicie spójną z konwersjami.

Zależy to jednak od kilku warunków – dalsza analizę przedstawię w następnej części.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *