Alokacja i Konwersja – jak prawidłowo zarządzać swoimi portfelami.

Dodano - 20 lutego 2014

Aby skutecznie wykorzystywać podawane sygnały przez system OPI trzeba prawidłowo wykonywać zlecenia alokacji i konwersji dla naszych portfeli.

Część z abonentów okazało się, że nie osiągało wyników na swoich portfelach zgodnych z analizami przedstawianymi na portalu. Dotyczy to oczywiście planów inwestycyjnych w ramach polis ubezpieczeniowych. Jak wiemy, mamy tutaj do czynienia z dwiema operacjami na naszych funduszach w portfelach – alokacją i konwersją.Część abonentów zmieniało alokacje a zapominało o zmianach konwersji. Aby dobrze zrozumieć konieczność znajomości obu tych zleceń przedstawiam ich znaczenie.

  • ALOKACJA – przy pomocy tego zlecenia określamy jakich funduszy jednostki udziałowe są zakupywane za każde nasze nowe wpłaty. Od momentu zlecenia alokowania kupowanych funduszy będą nasze pieniądze zamieniane na jednostki funduszy zgodnie z proponowanym podziałem procentowym.
  • KONWERSJA – przy pomocy tego zlecenia decydujemy w jakich funduszach posiadamy nasz zgromadzony już kapitał.

Czyli pierwszy wniosek to fakt, że nie musimy kupować tych samych funduszy które mamy już w swoim portfelu – ale najczęściej tak właśnie postępujemy.

Kiedy może nastąpić błędne postępowanie ze szkodą dla nas ?

Kiedy nasz system OPI generuje sygnał zmiany strategii z akcyjnej na bezpieczną – powinniśmy przede wszystkim złożyć polecenie konwersji – czyli cały nasz kapitał który mieliśmy w funduszach akcyjnych powinniśmy „wymienić” na fundusze bezpieczne. Praktycznie, sprzedajemy wszystkie jednostki funduszy akcyjnych i kupujemy za uzyskaną kwotę wskazane przez system fundusze bezpieczne z proporcją zgodną ze wskazaniami w portfelu bezpiecznym.

Podobnie postępujemy przy zmianie strategii bezpiecznej na akcyjną – sprzedajemy wszystkie jednostki funduszy bezpiecznych i kupujemy jednostki funduszy akcyjnych Jak nie zrealizujemy powyższych zleceń, w przypadku zmiany strategii z akcyjnej na bezpieczną możemy stracić na naszym całym kapitale. Jeżeli nie zrealizujemy zmiany konwersji przy zmianie strategii z bezpiecznej na akcyjną – zamiast zarabiania na funduszach akcyjnych, będziemy dalej mieli cały nasz kapitał w funduszach bezpiecznych i zarobimy tutaj zdecydowanie mniej.

W kwestii ALOKACJI sytuacja może być zupełnie inna. Tutaj możemy stosować taktykę nie całkowicie spójną z konwersjami.

Zależy to jednak od kilku warunków – dalsza analizę przedstawię w następnej części.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Państwa danych osobowych jest OPI Fund Sp. z o. o.
z siedzibą w Bytomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-902 Bytom. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: kontakt@opifund.pl. Więcej na ten temat polityka prywatności
czytaj więcej schowaj