Dlaczego średnie kroczące są najlepsze do badania trendu?

Dodano - 14 września 2011

Co jest najważniejsze w zarządzaniu inwestycją w funduszach? Wg mnie najważniejsza jest kontrola trendu na rynku funduszy. Co to jest trend? Trend to ogólna tendencja kierunku w jakim podąża rynek w określonym przedziale czasowym. Kierunek oznacza nam czy wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wzrasta czy maleje. Co innego oznacza trend w okresie krótkoterminowym, średnioterminowym a co innego w okresie długoterminowym. Nas będzie interesował przede wszystkim trend średnioterminowy i trend długoterminowy.

Ogólnie trend możemy podzielić na trend wzrostowy, spadkowy i boczny zwany także w konsolidacji.Z punktu widzenia inwestycji, naszym celem jest właśnie maksymalnie wykorzystywać trend wzrostowy a bronić się przed trendem spadkowym.

Najważniejsze więc pytanie – jak ocenić kiedy mamy trend wzrostowy a kiedy trend spadkowy.

Mamy w zasadzie wiele narzędzi stosowanych przez inwestorów na wszystkich rynkach finansowych w celu określenia jaki trend w danym okresie występuje. Jednak najpopularniejsze, najprostsze i najskuteczniejsze są średnie kroczące.

07%20trend%20WIG20

Powyższy rysunek przedstawia nam dwie krzywe. Czarny kolor to krzywa obrazująca nam zmiany wartości indeksu WIG20 od stycznia 2005 roku do dzisiaj. Krzywa czerwona to właśnie średnia krocząca WIG-u 20.

Jak najprościej czytać ten wykres – kiedy wartości indeksu WIG20 (czarna linia) jest powyżej średniej kroczącej (linia czerwona) to mamy właśnie trend wzrostowy. Odwrotnie – kiedy linia czarna (wartości indeksu WIG20) jest poniżej linii czerwonej (wartości średniej kroczącej) to mamy do czynienia z trendem spadkowym.

Jak liczyć średnią kroczącą?

Wartość średniej kroczącej w danym dniu to wartość średniej arytmetycznej z określonej ilości wartości badanej krzywej (tutaj z indeksów WIG20). W powyższym przypadku widzimy krzywą kroczącą średnich z okresu 60 sesji. Przykładowa tabela poniżej.

07%20tab1%20WIG20

W tabeli mamy kolumnę daty sesji, wartości WIG20, średniej z 60 wcześniejszych sesji oraz odchylenie procentowe wartości WIG20 od średniej w danym dniu. Wartości w kolumnie odchyleń są oznaczone kolorami – zielony oznacza wartość dodatnią, czyli trend wzrostowy, czerwony oznacza wartość ujemną i określa trend spadkowy.

Widzimy, że 27 stycznia 2010 roku nastąpiło przecięcie linii średnich z góry co określiło nam sygnał konwersji z funduszy akcyjnych na fundusze bezpieczne. 3 marca 2010 roku nastąpiło przecięcie linii średniej przez wartość indeksu WIG20 od dołu – odchylenie zmieniło wartość z ujemnego na dodatnie – powstał sygnał konwersji funduszy bezpiecznych na fundusze akcyjne. Widzimy więc jak jednoznacznie określone zostały zmiany trendów w okresie stycznia do marca tego roku. Jednak jak przyglądniemy się dokładnie na cały wykres widzimy, że często występują sygnały tzw. błędne – widzimy je jako krótkotrwałe piki przecinające naszą krzywą średnich. Większość z nich można będzie wyeliminować przekształcając odpowiednio naszą krzywą średnich kroczących.

O tym jak ograniczyć ilość występujących błędnych sygnałów w następnym poście.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Administratorem Państwa danych osobowych jest OPI Fund Sp. z o. o.
z siedzibą w Bytomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-902 Bytom. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: kontakt@opifund.pl. Więcej na ten temat polityka prywatności
czytaj więcej schowaj