Ile kosztuje nas obsługa inwestycji w funduszach inwestycyjnych?

Dodano - 19 czerwca 2011

Koszty związane z obsługą naszych inwestycji w fundusze inwestycyjne znane są nam ogólnie.
Za obsługę administracyjną, pobierane np. przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, wynoszą od 7 zł do 13 zł za miesiąc.
Koszty zarządzania pobierane przez poszczególne fundusze zależnie od typu funduszu wynoszą najczęściej od 1% (fundusze pieniężne) do 5 % (fundusze akcyjne ) a potrącane są co miesiąc w wartości 1/12 wartości rocznej opłaty za zarządzanie.
Do tego dochodzi niekiedy opłata wstępna stosowana najczęściej przy wpłatach jednorazowych od 1% do 5 %. Jest tez opłata za ryzyko ubezpieczeniowe – ale do 60 roku życia jest symboliczna – od 0,01 zł do 0,30 zł miesięcznie.

Dla przeanalizowania jakie efekty niosą za sobą podstawowe koszty – za zarządzanie i administracyjne, przeliczyłem kilka wersji inwestycji regularnych i dla wpłat jednorazowych trwających w moim przypadku około 10 lat i 4 miesiące.

18

Tabela przedstawia wiele ważnych wyników ale najwięcej mówi ostatnia kolumna.

Patrząc na ostatnią kolumnę widzimy na wstępie, że bardzo duży wpływ na skutek opłat za fundusze ma wielkość wpłacanych kwot.

Dla wpłat jednorazowych niewielka różnica jest od minimalnej wpłaty 30 000 zł i mieszczą się w wartości rocznej opłaty za zarządzanie czyli do 4 % W przypadku wpłat regularnych wydaje się, że stosunkowo niewielkie koszty zaczynają się od składki 200 zł miesięcznie wzwyż i są rzędu 3 %. Są tooczywiście średnie roczne koszty o które należy pomniejszyć wartość średniej rocznej rentowności liczonej bez kosztów. Praktycznie, jeżeli obliczamy sobie przewidywane efekty naszej inwestycji np. dla śrr=15% to powinniśmy przeliczyć je dla realnej śrr pomniejszonej odpowiednio o 3% do 4%, czyli nie liczyć dla 15% ale dla 11% albo 12%

19

Powyżej przedstawiam wykres prezentujący procentowe udziały poszczególnych elementów naszej inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Administratorem Państwa danych osobowych jest OPI Fund Sp. z o. o.
z siedzibą w Bytomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-902 Bytom. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: kontakt@opifund.pl. Więcej na ten temat polityka prywatności
czytaj więcej schowaj