Ile można było zarobić na funduszach krajowych z OPI?

Dodano - 20 września 2012

Mamy za sobą prawie 2 i pół roku inwestowania w funduszach inwestycyjnych po długiej i mocnej bessie w latach 2007 – 2008.Jest to wystarczający okres czasu aby dokonać podsumowania naszych możliwości i wykorzystanych szans na spore zyski. Poniżej zamieszczam wykres przedstawiający stopy zwrotu jakie uzyskały fundusze akcyjne krajowe od 2 marca 2009 do 20 lipca 2011 roku

1_stopy_zwrotu_funduszy_od_1_marca_2009_do_20_lipca_2011

Zdecydowanie najlepsze wyniki uzyskały fundusze Aviva – ich stopy zwrotu przekraczają nawet 140%. Jedynie Quercus Agresywny zbliżył się do ich wyniku.

Stopy zwrotu powyżej 100 % uzyskało 11 funduszy. Wzrost indeksu WIG przekroczyło tylko 5 funduszy a wzrost indeksu WIG20 13 funduszy. Wyniki te potwierdzają jak trudny to był okres dla zarządzających funduszami. Po za funduszem Investor Top 25 Małych Spółek, który uzyskał zdecydowanie najsłabszy wzrost, wszystkie pozostałe fundusze osiągnęły wzrosty powyżej 60 %.

Jakie wyniki można było uzyskać stosując system OPI-WIG zobaczymy na następnym wykresie. Na początek przypomnę jak system OPI-WIG generował sygnały kupuj i sprzedaj dla funduszy akcyjnych krajowych w badanym okresie.

2_OPI-WIG_od_marca_2009_do_sierpnia_2011

Mamy tutaj trzy sygnały kupna jednostek uczestnictwa i trzy sygnały ich sprzedaży. Wyniki zysków jakie mogliśmy uzyskać stosując metodę OPI-WIG widzimy poniżej.

3_wzrosty_z_OPI

Wyniki uzyskane przy stosowaniu systemu OPI-WIG, przede wszystkim chroniącym nas przed zbyt dużymi stratami ale i maksymalnie wykorzystującym możliwe zyski, sa niewiele mniejsze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, ze WIG od momentu rozpoczęcia analizy stóp zwrotu naszych funduszy (2 marca) do sygnału kupuj (18 marca) wzrósł 5,2 % to różnica między maksymalnymi wzrostami a osiąganymi przy pomocy systemu OPI jest jeszcze mniejsza.

Ciekawie przedstawia się wykres na którym mamy naniesione wyniki wzrostów w trzech etapach – okresach, kiedy inwestowaliśmy w funduszach akcyjnych. Widzimy tutaj, ze zdecydowaną część wzrostów osiągnęły fundusze w pierwszym roku wzrostów do końca stycznia 2010 roku.

4_stopy_zwrotu_w_trzech_okresach

Widzimy tutaj także, ze część funduszy w trzecim okresie zachowywała się słabiej niż wcześniej. Niektóre fundusze uzyskały nawet straty (różowa część wykresu).

Oczywiście tak dobre wyniki osiągnęliśmy dzięki dobremu wyjściu z funduszy około 20 lipca – jeżeli ktoś przespał ten moment lub system którym się posiłkował za późno generował sygnał sprzedaży mógł stracić dodatkowe kilkanaście procent. Jeżeli ponadto ktoś kupił fundusze w gorszym momencie (np. w kwietniu 2011 roku) to jego straty mogły przekroczyć 20 %.

Mamy tutaj przykład, ze o efektywności danego systemu nie decydują rozbudowane analizy przeszłości – co by było gdyby, ale przede wszystkim bieżąca skuteczność.

Ile można było zarobić na funduszach krajowych bez OPI?

Jak łatwo zauważyć w ostatnim poście, założenia do analizy wzrostu wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych krajowych, lub inaczej stóp zwrotu osiągniętych przez te fundusze, w okresie od 2 marca 2009 roku do 20 lipca 2011 roku to raczej hipotetyczne dane dla których można było uzyskać największe wzrosty. Przyjęta data 2 marca to dzień w którym rozpoczął się okres wzrostów i zakończyła się bessa.

Wiemy o tym dopiero po kilku miesiącach. Datę końcową analizy 20 lipca przyjęto dla daty wygenerowanego sygnału sprzedaży skorygowaną o dwa dni na realizację zleceń umorzenia jednostek. Zdecydowane spadki wystąpiły 2 sierpnia. Rzeczywisty sygnał zakupu funduszy akcyjnych wygenerowany został 18 marca 2009 roku – tyle czasu musiało upłynąć aby system OPI wygenerował ten sygnał i nastąpiło to już przy wzroście 5,2 % indeksu WIG.

5_wzrosty_do_5_wrzesnia

Powyżej mamy wykres pokazujący jakie stopy zwrotu uzyskały fundusze przy zakupie ich 20 marca stosując system OPI (zielony pasek) i nie stosując żadnego systemu (czerwony pasek) ale także kupując 20 marca, na dzień 5 września 2011 roku. Mediana dla wszystkich analizowanych funduszy przy wykorzystaniu systemu OPI wyniosła 68,7% a bez stosowania OPI 48,2%. Nie stosując systemu OPI jesteśmy więc około 20% do tyłu.

Jak działa efekt stosowania systemu OPI w czasie zobaczmy na innych wykresach.

6_opi_od_2009_v1

Tutaj mamy przebieg wartości indeksu WIG (linia czarna) oraz efekt stosowania systemu OPI. Zielone obszary to okres przebywania w funduszach akcyjnych a żółte w funduszach bezpiecznych. Możemy się zastanawiać na ile potrzebne były dwa wejścia w fundusze bezpieczne w 2010 roku. Zależy to oczywiście od parametrów jakie zastosujemy dla naszej „wstążki” – jej szerokość decyduje o przyjętej tolerancji dopuszczanych strat. Stosowana obecnie wstążka ma optymalną szerokość. Aby ominąć wyjścia z funduszy akcyjnych w 2010 roku musieli byśmy rozszerzyć szerokość wstążki do odpowiedniej wartości. Efekt końcowy nie jest jednak pozytywny. Aktualne parametry dały zysk 91,5% a przy nowej szerokości wstążki ominęliśmy cztery konwersje ale sygnał na początku sierpnia był zbyt późny i w efekcie nasz zysk wyniósł by 77,1%, czyli jest gorszy o 14,4%.

7_opi_od_2009_v2

Widzimy tutaj, że każda zmiana parametrów systemu ma bardzo duży wpływ na końcowy wynik naszej inwestycji. Ominięcie kilku konwersji które w efekcie były „mylne” może w przypadku wystąpienia dużych spadków spowodować zdecydowanie większe straty. Ja nazwał bym małe straty wynikające z „mylnych” wyjść kosztem własnym jaki trzeba ponieść stosując stałe systemy aby uchronić się o wiele większych strat w trafionych konwersjach.

Jeszcze lepiej możemy zobaczyć działanie efektu systemu w czasie na wykresach obejmujących lata 1999 do 2011. Dla lepszej widoczności podzieliłem okres od 1999 roku do dzisiaj na dwie części. Trochę zaburzyła się proporcja ale dla nas najważniejszy jest stosunek wartości portfela (wysokość obszarów zielonego i żółtego) do wartości indeksu (linia czarna).

8_dzialanie_opi_w_czasie_od_1999_do_2005

9_dzialanie_opi_w_czasie_od_2005

Jak widzimy największe efekty stosowania systemu OPI mamy w okresach większych spadków. Stwierdzę nawet, że czym większe okresowe spadki (najlepiej co najmniej kilku miesięczne) na rynkach finansowych tym więcej możemy zarobić stosując system OPI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Administratorem Państwa danych osobowych jest OPI Fund Sp. z o. o.
z siedzibą w Bytomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-902 Bytom. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: kontakt@opifund.pl. Więcej na ten temat polityka prywatności
czytaj więcej schowaj