Kiedy jest nam bardziej potrzebna średnia roczna rentowność?

Dodano - 19 maja 2011

Kiedy wystarcza nam całkowita stopa zysku z wieloletniej inwestycji a kiedy bardziej przydatna jest wartość średniorocznej rentowności? Na początku przypomnę znaczenie obu tych terminów. Zakładając, że zainwestowaliśmy np. 60 000 zł w 5 letnią inwestycję w fundusze inwestycyjne czy w inną wysoko opłacalną inwestycję i otrzymaliśmy po tych pięciu latach kwotę 225 000 zł.

Całkowita stopa zysku czy całkowita rentowność tej inwestycji wyniosła 275 %.
Obliczyliśmy to następująco : ( 225 000 / 60 000 ) – 1 = 2,75 * 100 % = 275 %
Inaczej : zysk z inwestycji wyniósł 225 000 – 60 000 = 165 000
I tą wartość odnosimy do naszego zainwestowanego kosztu 60 000.
Czyli 165 000 / 60 000 = 2,75 a wartość tą zamieniamy na procenty mnożąc tę liczbę przez 100 % i otrzymujemy tę sama stopę zwrotu, czyli 275 %.
Aby dowiedzieć się ile średnio co roku zarobiliśmy na naszej inwestycji wyciągamy pierwiastek 5 stopnia z bezwzględnej wielkości wzrostu wartości naszej inwestycji, czyli z wartości stopy zysku powiększonej o liczbę 1 i otrzymaną wartość pomniejszamy o liczbę 1.
Czyli (2,75 +1 ) = 3,75 a 5 pierwiastek z tej liczby wynosi 1,3026 pomniejszony o 1 daje nam wartość 0,3026 którą mnożąc przez 100 % otrzymamy w procentach wartość średniej rocznej rentowności 30,26 %.
Oczywiście docelowo najważniejsza jest wartość całkowitej rentowności naszej inwestycji. Ale jak ją osiągnąć kiedy nasza inwestycja nie będzie wpłatą jednorazową ale regularną np. co roku po 12 000 zł czy co miesiąc po 1000 zł.
Zachodzi więc pytanie zasadnicze – po ile powinienem odkładać pieniędzy co roku aby uzbierać kwotę np. 225 000 zł w 20 lat.
Wtedy właśnie wykorzystujemy średnią roczną wartość rentowności i zakładając realną jej wartość np. 10%, możemy wyliczyć sobie jaką kwotę powinniśmy odkładać aby uzbierać po 20 latach planowaną kwotę 225 000 zł. W wyniku obliczeń otrzymujemy wartość raty miesięcznej 300 zł.A tak z ciekawości – ile otrzymamy z inwestycji 60 000 zł ale składanej regularnie 1000 zł miesięcznie po 5 latach przy założeniu średniorocznej rentowności właśnie 30, 26 % ?
Jaki otrzymamy rezultat : z odłożonych 60 000 zł oszczędzimy sumę 141 000 zł, czyli całkowita stopa zwrotu wyniesie 135 % wobec 275 % przy składce jednorazowej.

Jak porównać np. kilka funduszy od początku ich działalności a rozpoczynały ją w różnych momentach.

 Np. fundusz F1 działa 5 lat i 6 miesiące i ma całkowitą stopę zysku 25%, i drugi fundusz który w 4 lata i 6 miesięcy zarobił 20 %. Wyliczając średnioroczne rentowności dla obu funduszy okazało się, że wyniki są praktycznie jednakowe – jeden i drugi fundusz średnio w roku zarobił około 4,1 %.
Reasumując – średnioroczna stopa zwrotu potrzebna jest nam zasadniczo w dwóch przypadkach:
  1. dla wyliczenia regularnej składki przy wieloletnich planach oszczędnościowych (miesięcznej lub rocznej);
  2. dla wzajemnego porównania kilku funduszy kiedy nie mamy dokładnych danych za równe lata działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Administratorem Państwa danych osobowych jest OPI Fund Sp. z o. o.
z siedzibą w Bytomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-902 Bytom. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: kontakt@opifund.pl. Więcej na ten temat polityka prywatności
czytaj więcej schowaj