Systemy zarządzania na bazie danych historycznych

Dodano - 3 listopada 2011

Wielokrotnie spotykam się z opinią, że strategie inwestowania oparte na danych historycznych mijają się z prawdą. Osoby te albo nie maja do nich zaufania albo wręcz twierdzą, że są to jedynie chwytliwe materiały aby pozyskać sobie nowych klientów.

Co ciekawe, osoby te jednocześnie stosują wiele instrumentów zbudowanych na bazie danych historycznych – przecież większość wskaźników stosowanych w analizach technicznych na rynkach finansowych opracowane są na bazie danych z przeszłości.

Oczywiście nie ma idealnego wskaźnika, który przewidział by przyszłość na rynkach w 100 % – ale celem opracowania takiego wskaźnika jest, aby na tyle przewidzieć zachowanie się instrumentu (akcji, funduszu) w przyszłości, ale żeby w efekcie otrzymywać optymalnie duże zyski w wyniku jego stosowania.

Czytałem książki kilkunastu najlepszych traderów na rynkach finansowych i okazało się, że praktycznie każdy stosował inne strategie w swoim inwestowaniu, a wszyscy uzyskiwali wysokie zyski. Mam tutaj dwa podstawowe wnioski. Jeżeli opracujemy strategię która będzie się sprawdzała na danych historycznych to sprawdzi się także w przyszłości. Jest jednak dodatkowy warunek – trzeba tą strategię stosować konsekwentnie bez zbędnych modyfikacji (chyba, że modyfikacje potwierdzą się na danych historycznych).

Szukając ostatnio nowych strategii pod okres kiedy mamy trend boczny, jak mamy od stycznia 2010 roku, opracowałem strategię o nowych parametrach która w badanym okresie dała by lepsze efekty, ale jak zauważył jeden z czytelników, strategia ta nie sprawdziła by się wcześniej ani nie sprawdzi się kiedy zmieni się charakter naszego rynku.

Aby sprawdzić jak zachowuje się strategia opracowana na danych historycznych w dalszym okresie, opracowałem optymalne parametry strategii dla okresu od roku 1998 do końca 2008, zakładając, że będę tą strategię stosował od początku 2009 roku. Do analizy wybrałem jeden konkretny fundusz UniKorona Akcji. Dla badanego okresu otrzymałem optymalne parametry metody OPI i otrzymałem za ten okres całkowity wzrost 446 % przy średniej rocznej rentowności (śrr) 15,3 %. Sprawdzając tą strategią wyniki za okres od 1998 roku do 16 września 2010 roku wzrost całkowity wyniósł 743 % a śrr wyniosła 16,9 %. Za okres od 1 stycznia 2009 roku wzrost wyniósł 61,7 % a śrr 32,7 %.

Aby poprawić strategię za lata 1998 – 2008 sprawdziłem jak się zmienią optymalne parametry uwzględniając nowy zakres czasowy. Za okres od 1998 roku do 30 czerwca 2009 roku okazało się, że otrzymałem te same parametry jak wcześniej. Korygując czas historyczny do końca 2009 roku i następnie do 30 czerwca 2010 roku otrzymywałem nadal te same parametry strategii. Tutaj byłem w zasadzie sam zaskoczony takimi wynikami. Okazało się, że wcześniejszy okres 11 lat był wystarczająco długi aby określić optymalny plan. A jaki wynik osiągnęła strategia ogólna OPI-max oparta na WIG20?

Do końca 2008 roku otrzymałem wzrost całkowity 351 % przy śrr 13,4 %. Za okres 2009 do dzisiaj 71,6% przy śrr 37,2 %. A za cały okres od 1998 roku do dzisiaj wzrost całkowity wyniósł 639 % i śrr 15,8 %. Dalej opracowałem strategię na bazie danych od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku. Otrzymałem teraz już inne parametry które pozwoliły by uzyskać wzrost od 1 stycznia 2009 roku do dzisiaj 91,3 % przy śrr 46,5 %.

Licząc wg nowej strategii wynik od 1998 roku otrzymałem wzrost 383 % i śrr 12,2 %.

To potwierdza, że zbyt krótkie okresy badawcze nie wyznaczą nam optymalnej strategii na wiele lat.

UniKorona%201997-2008

Na pierwszym rysunku mamy trzy wykresy w okresie 2009 do dzisiaj określające momenty konwersji. Najwyżej jest wynik dla parametrów systemu OPI-max (opartego na indeksie WIG20), poniżej dla parametrów systemu dla samego funduszu UniaKorona Akcji oraz najniżej, dla parametrów optymalizacji okresu 2009 do dzisiaj. Na rysunkach tych możemy zobaczyć kiedy generowały się sygnały konwersji zależnie od strategii.

UniKorona%202010

Na następnym rysunku mamy wykres dla OPI 2009-2010 i OPI 2010. Jak widzimy, co wcześniej wspomniałem, OPI 2010 w roku 2009 już by się nie sprawdził – mieli byśmy zbyt często niepotrzebne sygnały konwersji.

Wniosek z przedstawionych wyliczeń jest prosty i oczywisty – budowa strategii na bazie danych historycznych jest całkowicie zasadna i sprawdza się w bieżącym zarządzaniu, jeżeli jest zbudowana na odpowiednio długim okresie czasowym.

W kwestii założeń do wyliczeń. Obliczenia zostały wykonane dla pojedynczego funduszu – nie ma tutaj efektu „wypełnienia” przerw funduszami bezpiecznymi.
Wartości jednostek uczestnictwa do wyliczenia wzrostów dobrano 2 dni po wystąpieniu sygnału konwersji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Administratorem Państwa danych osobowych jest OPI Fund Sp. z o. o.
z siedzibą w Bytomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-902 Bytom. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: kontakt@opifund.pl. Więcej na ten temat polityka prywatności
czytaj więcej schowaj