Ile kosztuje nas obsługa inwestycji w funduszach inwestycyjnych?

Koszty związane z obsługą naszych inwestycji w fundusze inwestycyjne znane są nam ogólnie. Za obsługę administracyjną, pobierane np. przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, wynoszą od 7 zł do 13 zł za miesiąc. Koszty zarządzania pobierane przez poszczególne fundusze zależnie od typu funduszu wynoszą najczęściej od 1% (fundusze pieniężne) do 5 % (fundusze akcyjne ) a potrącane są […]

Czytaj więcej
  • Autor - Adam Gibas
  • Dodano - 19 czerwca 2011

Ile więcej zarobimy na wpłacie jednorazowej niż regularnej?

Jak zmienia się efektywność inwestycji przy jednorazowej wpłacie i wpłatach regularnych? Zakładając te same wartości zainwestowanej kwoty przy jednakowej średniej rentowności rocznej równej 13,82 % – którą otrzymałem przy analizie inwestycji z wpłaty jednorazowej po potrąceniu kosztów administracyjnych i za zarządzanie w okresie 10 lat od 3 stycznia 2000 roku do 28 grudnia 2009 roku.

Czytaj więcej