Analiza skuteczności wskaźnika OPI SuperTrend

Dodano - 20 września 2017

Podstawowe narzędzie inwestora inwestującego w fundusze inwestycyjne to dobry system inwestycyjny. Na taki system składają się u nas dwa narzędzia – system generowania sygnałów kupna i sprzedaży jednostek funduszu oraz system wyboru funduszy do inwestowania. Czy system OPI spełnia takie wymagania ?

Jest to podstawowe pytanie jakie zadaje sobie inwestor – czy stosowany system jest wystarczająco skuteczny – w jakim stopniu można mu zaufać.

System OPI jest regularnie analizowany przez nas dla większości funduszy – na ile jest skuteczny w określonym okresie inwestycyjnym.

Dzisiaj przedstawimy analizę skuteczności systemu generowania sygnałów kupna i sprzedaży na przykładzie funduszy akcyjnych krajowych. Do analizy przyjmiemy cały okres stosowania systemu OPI w internecie od lipca 2010 roku do czerwca 2017.

Narzędzie analityczne jakie wykorzystamy umożliwia analizę wszystkich sygnałów dla poszczególnych funduszy jakie wygenerował wskaźnik OPI SuperTrend.

Dla analizy większej ilości funduszy wybraliśmy jako miejsce inwestowania fundusze dostępne w mBanku. Sprawdziliśmy więc 50 funduszy jakie wyniki osiągały wg naszej strategii w badanym okresie. Większość tych funduszy mamy także do dyspozycji w pozostałych miejscach inwestowania.

Dla rozróżnienia funduszy oznaczyliśmy je różnymi kolorami. Fundusze małych i średnich spółek są w polach niebieskich, fundusze uniwersalne w polach złotych, fundusze specjalistyczne w polach zielonych, indeksy w polach żółtych.

Suma prosta wzrostów – jest to suma arytmetyczna wszystkich wyników (zysków i strat) jakie złożyły się w badanym okresie na zakup tych funduszy wg sygnałów KUP i SPRZEDAJ wskaźnika OPI-SuperTrend 2.

Wzrost własny funduszu – to wzrost lub strata funduszu w badanym okresie.

Różnica między sumą prostą a wzrostem własnym – jeżeli wynik stosowania sygnałów OPI jest wyższy od własnego wzrostu funduszu wynik jest wyświetlony na zielony, w przeciwnym przypadku na czerwono.

Wynik dla sumy składanej – wynik narastający funduszu jako suma składana.

Ostatnia kolumna to różnica między sumą składaną wyników funduszu a wzrostem własnym tego funduszu.

Średnia wartość sumy prostej wzrostów dla analizowanych funduszy z indeksami wyniosła 56,6 %, średni wzrost własny wyniósł 40,0 % – czyli stosując wskaźnik OPI SuperTrend  mamy bezwzględnie wynik lepszy o 16,6% a względnie o 41,5%.

Dla sumy składanej wzrostów średnia wynosi 70,3% – czyli wzrosła bezwzględnie do sumy prostej o 13,7% (70,3 – 56,6) i jest większa bezwzględnie od wzrostów własnych o 30,3% (70,3-40,0)- co daje wzrost względny zysków o około 75%.

Analizując nasze krajowe fundusze akcji wg grup – zdecydowanie najlepsze wyniki uzyskały fundusze małych i średnich spółek – średnie wyniki to 59,7% wzrostów własnych, 77,7% suma wzrostów prostych i 102,7% wzrost sumy składanej, który dał wynik lepszy bezwzględnie od średniej wzrostów własnych o 43,2% co w mierze względnej daje nam wzrost o 72%.

Dla funduszy uniwersalnych, które bazują przede wszystkim na akcjach największych spółek z grupy indeksu WIG20 średni wzrost własny wyniósł 32,8%, średnia suma prosta wzrostów wyniosła 45,8% a średnia suma składana 54,1%. Praktycznie przy zerowym wzroście własnym samego indeksu WIG20 wyniki funduszy z tej grupy należy uznać za bardzo poprawne. Równie dobre wyniki mamy dla średniego wzrostu składanego naszego wskaźnika, który pomógł uzyskać wzrost bezwzględny o 21,3% i względny o 65%.

Dwa najlepsze fundusze to Quercus lev i UniAkcje Małych i Średnich Spółek. Quercus lev jest tutaj bardzo ciekawym przykładem – przy własnej zmianie wartości w badanym okresie miał stratę -20,7% – stosując nasz wskaźnik OPI-SuperTrend zwykła suma wyników wyniosła 105,8% – czyli uzyskaliśmy wzrost bezwzględny o 126,5%; stosując sumę składaną zysk przy wykorzystaniu OPI SuperTrend wyniósł 138,2% – czyli uzyskaliśmy bezwzględny wzrost o 158,9%.

Dla funduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek przy własnej zmianie wartości o +40,4% stosowanie wskaźnika OPI SuperTrend pozwoliło zwiększyć wzrost przy zwykłej sumie wzrostów +99,2% i przy sumie składanej do +153,0%. Mamy to wyniki bez wykorzystania w okresach po sprzedaniu jednostek funduszu akcyjnego korzyści jakie daje nam kupienie w tym okresie funduszu bezpiecznego. Przeliczyliśmy dla funduszu UniAkcje MiŚ Spółek wykorzystanie  funduszu UniKorona Obligacje i otrzymaliśmy dodatkową korzyść we wzroście sumy prostej o 13,1% i przy sumie składanej wzrost o 13,8%. Pełny efekt dla sumy prostej wzrostów mamy o wartości 112,3% a dla sumy składanej wzrost przy stosowaniu wskaźnika OPI-SuperTrend i dwóch funduszy: UniAkcje MiŚ Spółek i UniKorona Obligacje wyniósł +171%.

Uwzględniając efekt stosowania funduszu bezpiecznego możemy zatem śmiało dodać sobie jego efekty dla średnich wyników dla wszystkich funduszy akcyjnych powiększając je o około 10% – średni wynik dla sumy prostej wyniesie więc około 67% a dla sumy składanej około 77%. Średni zysk na rok będziemy mieli około 9,6% – co jest bardzo dobrym wynikiem jak na tak trudny i zmienny okres na rynkach finansowych od lipca 2010 do czerwca 2017 roku.

Podsumowanie:

  • wskaźnik OPI SuperTrend jest bardzo skutecznym i efektywnym narzędziem do wykorzystania dla określenia sygnałów KUPNA i SPRZEDAŻY wybranych funduszy akcyjnych krajowych
  • wykorzystanie dodatkowo funduszu bezpiecznego w przerwach między zakupem jednostek funduszu akcyjnego pozwoliło w ostatnich 7 latach zwiększyć zysk o około 10%
  • średni zysk składany przy zastosowaniu wskaźnika OPI dla badanych 49 funduszy akcyjnych krajowych z wykorzystaniem funduszu bezpiecznego wyniósł w badanym okresie 7 lat stosowania systemu OPI około 77% – średni wzrost własny badanych funduszy wyniósł w tym okresie około 40% – mamy więc wzrost zysku przy stosowaniu OPI bezwzględnie o 37% a względnie o około 93%
  • powyższa analiza dotyczy stosowania samego wskaźnika OPI-SuperTrend dla generowania sygnałów KUP i SPRZEDAJ  wykorzystywanych funduszy – nie dotyczy sposobu doboru funduszy do naszych portfeli

Dalsze analizy ukażą się w następnych artykułach.

Adam Gibas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Państwa danych osobowych jest OPI Fund Sp. z o. o.
z siedzibą w Bytomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-902 Bytom. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: kontakt@opifund.pl. Więcej na ten temat polityka prywatności
czytaj więcej schowaj