Jak wybrać fundusze do portfela krajowego – metoda OPI.

Dodano - 18 stycznia 2016

 

Analiza metody OPI  wyboru funduszy do portfela krajowego dla okresu

od 30 stycznia do 3 czerwca 2015 roku.

W 2015 roku mieliśmy jeden dobry okres do inwestycji w fundusze krajowe. Ze względu na panujące wtedy okoliczności geopolityczne zmieniliśmy strategię dopiero od 19 marca i trwała jako agresywna do 16 czerwca 2015 roku. Niestety okazało się, że nie był to całkowicie słuszny wybór – jeszcze raz okazało się, że nie zawsze opłaca się korygować wskazania systemu, który przyjmie się do stosowania do swojej strategii. Jest to jednak dobry moment do sprawdzenia jak zadziałały by wtedy procedury stosowane przez metodykę OPI doboru funduszy krajowych do swojego portfela.

WIG od 30 sty do 3 cze 2015

Fundusze inwestycyjne w dniu wystąpienia sygnału zmiany strategii wybieramy zgodnie z Rankingiem dla danego miejsca inwestowania. Tutaj zajmujemy się wszystkimi funduszami agresywnymi krajowymi  dostępnymi w mBanku. Dzień sygnału KUP to 30 stycznia 2015 roku – ranking w tym dniu będzie obejmował fundusze zgodnie z notowaniami w dniu 28 stycznia.

Wskazania funduszy inwestycyjnych w naszym Rankingu następuje wg wartości wskaźnika WKA i WTK. O kolejności typowania funduszy decyduje wartość wskaźnika WKA przy spełnieniu warunku, że wskaźnik WTK jest większy od wartości 3.

Poniżej mamy przedstawiony Ranking z 28 stycznia dla funduszy akcyjnych krajowych dostępnych w mBanku. Wskazane tam mamy 6 funduszy zgodnie z wyżej przedstawionymi warunkami dla WKA i WTK.

ranking mBank 28 sty 2015

Żeby sprawdzić skuteczność przyjętych warunków wyboru funduszy do naszego portfela przedstawiono analizę w poniższej tabeli. Sprawdzimy tutaj o ile różnił się wynik wybranych metodą OPI funduszy od maksymalnych zysków jakie mogliśmy otrzymać wybierając dokładnie najlepsze w tym okresie fundusze.

Analiza dotyczy okresu od 30 stycznia do 3 czerwca 2015 roku (1).Fundusze są zestawione wg kolejności wartości wskaźnika WKA (3). W kolumnie Wynik (5) mamy wartość zysku lub straty jaki uzyskał fundusz w okresie ostatnich 3 lat przy stosowaniu systemu OPI SuperTrend. Kolumna (6) Zysk pokazuje jaki zysk lub stratę uzyskał fundusz po jego odsprzedaniu po sygnale Sprzedaj 3 czerwca 2015 roku. Pięć pierwszych funduszy wybranych przy pomocy wskaźników WKA (3) i WTK(4) są oznaczone niebieskimi numerami (1) do (5). Pięć następnych oznaczono czerwonymi numerami od (6) do (10). Jak widzimy fundusze zostały wybrane wg kolejności wskaźnika WKA przy spełnieniu warunku, że WTK jest większe od 3.

ranking mBank 28 sty 2015 - analiza

Analizę mamy w dwóch pierwszych kolumnach – (11) dla 5 najlepszych funduszy i (12) dla 10 najlepszych funduszy. Na jasnym tle mamy wartości średnich zysków jakie miały wybrane 5 i 10 najlepszych funduszy wg ogólnej zasady – pozycja (15). Pozycja (16) to średnie wartości zysku wybranych funduszy tylko wg wartości wsk. WTK. Pozycja (17) to średnie wybranych funduszy wg wsk. Wynik. W pozycjach (13) i (14) mamy średnie wartości 5 i 10 najlepszych wyników funduszy na koniec interesującego nas okresu inwestycji.

Obok średnich wartości zysków dla poszczególnych wariantów mamy na żółtym tle odchylenie tych wartości od maksymalnie możliwych jakie miały najlepsze fundusze.

Np. dla pięciu najlepszych funduszy mamy średni wynik 11,73% (13) a przy naszej metodzie średnia 5 wybranych funduszy wyniosła 9,58% (15) co stanowi 81,57% maksymalnej wartości 11,73%.

Podobnie mamy dla 10 funduszy i odpowiednio dla wariantów (16) i (17).

Ponadto mamy także analizę współczynnika korelacji dla wartości wskaźników WKA, WTK, WM, WB i Wynik względem osiągniętego zysku przez fundusz.

Co nam mówią współczynniki korelacji:

  • najlepszą korelację mamy dla wartości wsk. WTK i wynosi 0,5511
  • niewiele mniejszą korelację mamy dla wartości Wynik – wyniku funduszu za 3 ostatnie lata stosując system OPI SuperTrend i wynosi 0,5366
  • dalej mamy wsp. korelacji dla samej wartości WKA i wynosi 0,3075
  • wsp. korelacji dla samej wartości wsk. WM wynosi 0,2530
  • dla wsk. bezpieczeństwa WB korelację mamy już odwrotną – ale wynika to z przyjętych ujemnych wartości wskaźnika. Gdybyśmy zdjęli minusy wsp. korelacji wyniósł by 0,4190 co potwierdza, że czym większe spodziewane zyski tym większe ryzyko strat.

Przy wyborze 5 najlepszych funduszy do naszego portfela najlepsze wyniki dały wybory wg wsk. WTK gdzie mamy 83,3% maksymalnej możliwej wartości lub wg obu wskaźników WKA i WTK gdzie 5 najlepszych funduszy dało 81,7% maksymalnych zysków.

Powyższa analiza potwierdza nam stosowanie kryteriów naszych wskaźników do wyboru funduszy do naszego portfela jeżeli zastosujemy jeden sygnał KUP dla wielu funduszy z jednej grupy funduszy podlegających temu samemu indeksowi giełdowemu ( tutaj indeks WIG i fundusze agresywne krajowe).

Inaczej mogą działać te wskaźniki dla funduszy zagranicznych jeżeli sygnały KUP dla tych funduszy są w różnych okresach i obejmują fundusze z różnych stref geograficznych. Problem doboru funduszy komplikuje się tutaj zasadniczo, ponieważ będziemy raczej kupować fundusze zgodnie z kolejnością występujących sygnałów KUP i przy dużym wyborze funduszy po przekroczeniu ich liczby 5 zaczniemy mieć problem, który ewentualnie fundusz podmienić na nowy a które jednak pozostawić.  Może się zdarzyć, że będziemy mogli kupować fundusze w tym samym okresie ale na pewno musimy dla nich pilnować indywidualnie ich sygnały SPRZEDAJ. Jest to temat odrębny i potrzebuje o wiele więcej analiz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Państwa danych osobowych jest OPI Fund Sp. z o. o.
z siedzibą w Bytomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-902 Bytom. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: kontakt@opifund.pl. Więcej na ten temat polityka prywatności
czytaj więcej schowaj