Okazje listopada cz.2.

Dodano - 22 grudnia 2015

SKANDIA ŻYCIE TU

W pierwszej części przeanalizowaliśmy jakie możliwości inwestycyjne mieliśmy dla funduszy dostępnych w mBanku i w Multibanku.

Teraz przeanalizujemy fundusze dostępne w Skandia Życie TU.

Analizując fundusze dostępne w Skandia Życie  TU sprawdźmy w Tabelach jakie fundusze miały najwyższe wzrosty w listopadzie.

Tabela dla najlepszej 10 funduszy akcyjnych dla wzrostów za 1m (1 miesiąc) w listopadzie:

skandia listopad akc 1m

Jak widzimy powyżej najlepszy wzrost w listopadzie miał tutaj fundusz QUE3 Skandia Quercus Short UFK który wyniósł 6,47%.

skandia que3 15-12-2015

Od sygnału 28 X pozwolił zarobić do 15 XII 12,9%. Wcześniej od 25 V do 10 IX zarobił 10,4%. W okresie od 23 IX do 8 X stracił -2,6%. W sumie od 25 maja QUE3 zarobił 20,7%.

 

Drugi fundusz to JB2  Skandia Julis Baer Multistock Europe Small & Mid Cap Stock Fund (EUR) UFK, który w listopadzie miał wzrost 4,41%.

skandia jb2 15-12-2015

14 XII mieliśmy jednak sygnał sprzedaży na tym funduszu i wynik na 15XII wynosi tylko 0,63%. Jest to jednak jeden z najlepszych funduszy w ostatnich 4 latach – system SuperTrend pozwalał zarobić na nim 99,1% przy wzroście wartości tego funduszu w tym okresie 104,14%.

W 2015 roku wejście 28 X 2014 roku do 15 VI 2015 roku pozwoliło zarobić 25,6%.

 

Trzeci fundusz to SKAN7.

skandia skan7 listopad 2015

Fundusz ten miał wzrost w listopadzie 4,26%. Po sygnale sprzedaży 11 XII wejście zakończyło się stratą -1,3%. Za ostatnie 4 lata można ocenić ten fundusz jako dobry – pozwolił zarobić 41,2%. Od 19 I 2015 roku do 7 V zarobił 15%.

 

Następny fundusz to ML3.

skandia ml3 listopad 2015

ML3 miał wzrost w listopadzie 4,12% a po sygnale sprzedaży 2 XII (sygnał kupna 5 X) pozwolił zarobić tylko 0,3%. Od 1-01-2012 roku pozwolił zarobić 38,02%.

 

Następny fundusz to JPM1.


skandia jpm1 15-12-2015

 

JPM1 miał wzrost w listopadzie 3,24%. Po sygnale sprzedaży 10 XII wynik funduszu to strata -1,2%.

Od 18 XII 2015 roku do 5 V fundusz miał zysk 14,6%. Potem już niestety mieliśmy wszystkie straty.

Rok 2015 dał  stratę -9,2%. Od 1-01-2012 roku fundusz pozwolił zarobić 44,2%.

 

Fundusz TEMP2:

skandia temp2 listopad 2015

 

W listopadzie fundusz miał wzrost 2,73%. Po sygnale sprzedaży 8 XII pozwolił zarobić od 2 X 2,4%. Od 18 XII 2014 roku do 5 V 2015 zarobił 11,7%. W okresie od 1-01-2012 roku pozwolił by zarobić 50,86%. Ostatni rok to już sumaryczny zysk tylko 1,5%.

 

Podsumowując:

  • najlepszy wynik pozwolił uzyskać tylko fundusz typu short,
  • pozostałe fundusze z pierwszej dziesiątki mimo wypracowania wzrostu w listopadzie kilku % ( 1,31 do 4,41%) w większości po sygnale sprzedaj utraciły swój zysk.

Większość wzrostów było zbyt niskich – krótki okres i mało dynamiczny wzrost.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Państwa danych osobowych jest OPI Fund Sp. z o. o.
z siedzibą w Bytomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-902 Bytom. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: kontakt@opifund.pl. Więcej na ten temat polityka prywatności
czytaj więcej schowaj