Dlaczego średnie kroczące są najlepsze do badania trendu?

Co jest najważniejsze w zarządzaniu inwestycją w funduszach? Wg mnie najważniejsza jest kontrola trendu na rynku funduszy. Co to jest trend? Trend to ogólna tendencja kierunku w jakim podąża rynek w określonym przedziale czasowym. Kierunek oznacza nam czy wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wzrasta czy maleje. Co innego oznacza trend w okresie krótkoterminowym, średnioterminowym a […]

Czytaj więcej

Porównanie dwóch metod DD Darwin-Defender i OPI – OPI daje o wiele lepsze stopy zysku

Od dłuższego czasu otrzymuje liczne pytania: która z metod jest efektywniejsza – OPI czy D+D (Darwin-Defender)? Nie jest łatwo porównać dwie metody, nie mając dokładnych parametrów drugiej metody. Jednak ponieważ opublikowano dokładne momenty konwersji dla metody D+D i przedstawiono liczne wyliczenia zgodnie z tymi dniami, mogłem bez problemów przeliczyć efekty stosowania metody D+D wg analogicznych […]

Czytaj więcej

Ile kosztuje nas obsługa inwestycji w funduszach inwestycyjnych?

Koszty związane z obsługą naszych inwestycji w fundusze inwestycyjne znane są nam ogólnie. Za obsługę administracyjną, pobierane np. przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, wynoszą od 7 zł do 13 zł za miesiąc. Koszty zarządzania pobierane przez poszczególne fundusze zależnie od typu funduszu wynoszą najczęściej od 1% (fundusze pieniężne) do 5 % (fundusze akcyjne ) a potrącane są […]

Czytaj więcej
  • Autor - Adam Gibas
  • Dodano - 19 czerwca 2011

Ile więcej zarobimy na wpłacie jednorazowej niż regularnej?

Jak zmienia się efektywność inwestycji przy jednorazowej wpłacie i wpłatach regularnych? Zakładając te same wartości zainwestowanej kwoty przy jednakowej średniej rentowności rocznej równej 13,82 % – którą otrzymałem przy analizie inwestycji z wpłaty jednorazowej po potrąceniu kosztów administracyjnych i za zarządzanie w okresie 10 lat od 3 stycznia 2000 roku do 28 grudnia 2009 roku.

Czytaj więcej

Kiedy jest nam bardziej potrzebna średnia roczna rentowność?

Kiedy wystarcza nam całkowita stopa zysku z wieloletniej inwestycji a kiedy bardziej przydatna jest wartość średniorocznej rentowności? Na początku przypomnę znaczenie obu tych terminów. Zakładając, że zainwestowaliśmy np. 60 000 zł w 5 letnią inwestycję w fundusze inwestycyjne czy w inną wysoko opłacalną inwestycję i otrzymaliśmy po tych pięciu latach kwotę 225 000 zł.

Czytaj więcej

Wrażliwość rentowności na funduszach od opóźnienia konwersji

Bardzo ważnym parametrem każdej strategii aktywnego zarządzania funduszami inwestycyjnymi jest wrażliwość tej strategii na opóźnienia w realizacji konwersji. Wiadomo, że w zależności przez jaką instytucję dokonujemy naszej inwestycji opóźnienie od momentu zaistnienia sygnału na potrzebę wykonania konwersji do jej rzeczywistej realizacji może upłynąć od 1 do nawet 6 czy więcej dni. Samo podanie wartości j.u. […]

Czytaj więcej