Nowe w OPI: Ranking Funduszy

Dodano - 22 stycznia 2015

Co to jest i dla kogo

Cieszymy się, że możemy oddać do Twojej dyspozycji całkowicie innowacyjny moduł, nad którym pracowaliśmy od dłuższego czasu. Ranking Funduszy OPI to narzędzie ułatwiające wybór funduszy do naszego portfela. Należy do grupy narzędzi średniozaawansowanych i nie jest zalecany do stosowania przez początkujących i niedoświadczonych inwestorów.  Działa w sposób w pełni automatyczny wykorzystując rodzaj ostatniego sygnału (KUP lub SPRZEDAJ) oraz wartości wskaźników WKA i WTK. Dlatego przed ostateczną decyzją inwestycyjną powinieneś sprawdzić wykres czy wskaźniki prawidłowo wskazują sytuację funduszu.

Jak korzystać z rankingu funduszy?

Rodzaje funduszy

Ranking funduszy podzielony jest na 6 zakładek zawierających fundusze:

  • Akcyjne polskie
  • Akcyjne zagraniczne
  • Mieszane polskie
  • Mieszane zagraniczne
  • Bezpieczne polskie
  • Bezpieczne zagraniczne.

Ilość zakładek może być mniejsza jeśli w wybranym produkcie inwestycyjnym lub parasolu nie ma funduszy danego rodzaju.

Strategia OPI zakłada stosowanie w pierwszej kolejności funduszy akcyjnych w okresie strategii agresywnej oraz funduszy pieniężnych i obligacyjnych trakcie strategii bezpiecznej. Fundusze mieszane w większości przypadków nie spełniają tych wymagać, choć zdarzają się wyjątki.

Fazy

Pierwszą informację jaką zauważysz w rankingu funduszy jest Faza funduszu. Jest ona aktualizowana po każdorazowym wczytaniu do systemu nowych notowań i wyliczana na podstawie aktualnych wartości wskaźników i stanu sygnałów OPI.

Ranking funduszy

 

Fundusz może znajdować się w jednej z pięciu faz:

faza kupKup – jeśli fundusz znajduje się w tej fazie, istnieje dość wysokie prawdopodobieństwo wzrostów notowań w najbliższym czasie. Fundusz jest po sygnale Kup systemu OPI SuperTrend i jest aktualnie w krótkoterminowym trendzie wzrostowym. Jeśli chcesz coś kupić w pierwszej kolejności szukaj okazji spośród funduszy w tej fazie. Im wyżej znajduje się fundusz, tym większe wzrosty miał w przeszłości. Przyjmując zasadę, że fundusze lepsze w przeszłości mają większe prawdopodobieństwo być lepszymi w przyszłości, umieszczamy je w rankingu wyżej od funduszy, które były słabsze w przeszłości.

Ostateczną decyzję zawsze podejmujesz samodzielnie, dlatego zanim podejmiesz decyzję o zakupie dokonaj szczegółowej analizy funduszu. Sprawdź ile czasu minęło od wygenerowania sygnału przez system OPI SuperTrend. Jeśli od sygnału minęło kilka dni jest szansa że fundusz jest w początkowej fazie wzrostowej. Jeśli minęło więcej czasu np. 2 miesiące może oznaczać, że fundusz ma już za sobą największe wzrosty i może nastąpić korekta. Dlatego w następnej kolejności przyjrzyj się wykresowi funduszu i sprawdź jak zachowywał się w przeszłości i w ostatnim okresie. Zwróć uwagę również na Wskaźnik Bezpieczeństwa (WB), który pokazuje jakie największe spadki fundusz miał w przeszłości. Jest to jeden ze sposobów na ocenę poziomu ryzyka jakie niesie ze sobą wybór danego funduszu. Spróbuj również znaleźć indeks giełdowy, który odwzorowuje sytuację na rynku, na którym inwestuje fundusz. Analizę indeksów znajdziesz w dziale „Strategie”.

Informacji o funduszu przyniosą Ci również wskaźniki OPI i wskaźniki wzrostów (1m, 3m, 6m, 12m) dostępne w Tabelach, jak również prospekt emisyjny funduszu, dostępny na stronie TFI.

 

faza trzymajTrzymaj – jeśli fundusz znajduje się w tej fazie, to znaczy, że jest po sygnale Kup systemu OPI SuperTrend i jest w lekkim trendzie wzrostowym lub bocznym. Zmiana fazy funduszu z Kup na Trzymaj może oznaczać zbliżającą się zmianę trendu i korektę. Fundusz w tej fazie zwykle nie jest najlepszą okazją do zakupu, natomiast jeśli go już posiadasz możesz go wciąż trzymać i czekać na dalszy rozwój zdarzeń. Przed podjęciem decyzji przeprowadź szczegółową analizę funduszu na postawie czasu od ostatniego sygnału, wykresu, wskaźników OPI i wskaźników wzrostu.

 

faza uwazajUważaj – jeśli fundusz znajduje się w tej fazie, to znaczy, że jest po sygnale Kup systemu OPI SuperTrend, jednak w ostatnim krótkim okresie jego trend jest spadkowy. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia w krótkim czasie sygnału sprzedaj i pogłębienia się trendu spadkowego. Może to również oznaczać chwilową korektę. Jeśli posiadasz fundusz znajdujący się w tej fazie możesz już teraz rozważyć jego wymianę na lepszy (np. na fundusz który dopiero wszedł w fazę Kup) lub poczekać na sygnał Sprzedaj.

 

faza sprzedajSprzedaj – jeśli fundusz znajduje się w tej fazie, to znaczy, że jest po sygnale Sprzedaj systemu OPI SuperTrend i jego trend spadkowy się utrzymuje. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia dalszych spadków.

 

faza obserwujObserwuj – jeśli fundusz znajduje się w tej fazie, to znaczy że jest po sygnale Sprzedaj systemu OPI SuperTrend, jednak istnieją przesłanki do tego, że jego trend zaczyna się odwracać. W przypadku utrzymania trendu rosnącego prawdopodobieństwo dalszych wzrostów i pojawienia się sygnału Kup. Fundusz w tej fazie może być ciekawą okazją do zainwestowania, wymaga jednak szczegółowej analizy na podstawie innych wskaźników i zalecane jest dla doświadczonych inwestorów.

Kolejność w rankingu funduszy

Jak się domyślasz im wyższa pozycja w rankingu, tym lepsza aktualna sytuacja danego funduszu. Nie oznacza to jednak, że jeśli fundusz znajduje się na 1 pozycji to natychmiast musisz go kupić. Przykład poniżej ilustruje sytuację, gdy wszystkie fundusze akcyjne krajowe są w trendzie spadkowym i żaden nie nadaje się do inwestowania:

Ranking funduszy inwestych faza sprzedaj

 

Ostatni sygnał

Ranking funduszy - ostatni sygnałIstotną informacją, którą powinieneś wziąć pod uwagę podejmując decyzję inwestycyjną, ponieważ nie ma bezpośredniego wpływu na tworzenie rankingu, jest okres czasu jaki upłynął od Ostatniego sygnału zmiany trendu. Jeśli fundusz jest w fazie Kup ale jego sygnał zmiany trendu miał miejsce stosunkowo dawno np. 2 miesiące temu, może to oznaczać, że okres wzrostów zbliża sie ku końcowi i trend się odwróci. Analogicznie fundusz, który dawno miał sygnał Sprzedaj może wchodzić właśnie w okres zmiany trendu i wejść w fazę Obserwuj, a następnie fazę Kup

Okres od ostatniego sygnału nie może być również tak samo interpretowany dla różnych funduszy. Są fundusze, które potrafią zmienić trend w ciągu kilkunastu dni, a inne na odczuwalne zmiany potrzebują miesięcy. Informację na temat zachowania funduszu w przeszłości możesz wyciągnąć z jego wykresu. Okres zmiany trendu zależy również od ogólnej sytuacji na danym rynku i w przypadku trendu bocznego mogą pojawić się okresy krótkotrwałych zmian trendu, co przełoży się na krótki czas między sygnałami.

Jeśli obok pojawia się * oznacza to, że użytkownik zmienił datę rankingu na datę w przeszłości przy użyciu filtrów nad rankingiem funduszy. Okres czasu od sygnału liczony jest wtedy od daty notowania wybranego w filtrach a nie od daty bieżącej.

Portfel bazowy

fundusz do portfelaSpośród funduszy w fazie Kup system dodatkowo wybiera kilka najlepszych funduszy jako podpowiedź przy budowaniu własnego portfela i oznacza „łapką”.

W przypadku funduszy akcyjnych system próbuje dobrać 4 najlepsze fundusze, jeśli w danym momencie ilość funduszy spełniających kryteria jest zbyt mała, system wskaże mniej funduszy lub ani jednego. Gdy wybrany produkt inwestycyjny nie oferuje funduszy akcyjnych, w takim przypadku jako alternatywne wskazywane są fundusze mieszane.

W przypadku funduszy bezpiecznych system typuje najczęściej 4 fundusze obligacyjne i 2 pieniężne.

Fundusze oznaczane są „łapką” po sygnale Kup według systemu OPI SuperTrend, mają najwyższe wartości WKA i przekraczają np. próg 4% dla wskaźnika WTK. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły – zgodnie z założeniami metody OPI staramy się uwzględniać trendy na rynku. Dlatego gdy indeks WIG wskaże strategię agresywną kwalifikowane są najlepsze 4 fundusze, bez względu na ich własny sygnał Kup. Wynika to z obserwacji, że generowanie sygnału przez indeks WIG często wyprzedza generowanie się sygnałów indywidualnych funduszy.

 

Jak powstaje ranking funduszy?

Ranking funduszy budowany jest w sposób w pełni automatyczny. Kolejność funduszy oraz ich fazy w ścisły sposób wynikają ze wskaźników i sygnałów OPI , jakie mamy do dyspozycji w analizach każdego funduszu w zakładce Tabele i wykresy.  Szczegółowy opis jak działa Ranking Funduszy OPI i jak z niego korzystać znajduje się w dziale Wiedza i pomoc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Państwa danych osobowych jest OPI Fund Sp. z o. o.
z siedzibą w Bytomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-902 Bytom. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: kontakt@opifund.pl. Więcej na ten temat polityka prywatności
czytaj więcej schowaj