Nowe w OPI: Odświeżony widok Portfeli OPI

Podstawowym portfelem budowanym przez system OPI jest Portfel modelowy OPI. Jego skład zależny jest od aktualnych  strategii generowanych dla rynku krajowego i światowego. Sygnały systemu OPI SuperTrend są jednym z kluczowych elementów branych pod uwagę przez algorytm do określenia strategii inwestycyjnej i struktury portfela, jednak nie są one decydujące. Poniżej znajdziemy Portfele Bazowe OPI- portfele dla każdej grupy […]

Czytaj więcej