Analiza okresu wzrostowego dla WIG od lutego do maja 2016 roku.

Od początku roku nie zmieniliśmy strategii dla rynku krajowego mimo wystąpienia sygnału zmiany strategii dla indeksu WIG 17 lutego 2016 roku. Najpierw przeanalizujmy okres od sierpnia 2015 roku. Na wykresie nr 1 mamy widok jak zmieniała się strategia dla indeksu WIG wg wcześniejszych parametrów stosowanych dla systemu SuperTrend. W okresie spadkowym od maja 2015 roku […]

Czytaj więcej

Analiza funduszy krajowych – kwiecień 2016

Analiza kwietnia dla funduszy krajowych. Zachowanie się funduszy krajowych w kwietniu 2016 roku rozpoczniemy od analizy indeksu WIG. Jak nam wykres wskazuje (część w ramce) kwiecień rozpoczęliśmy od spadkowej korekty trendu wzrostowego, potem krótki okres wzrostu bez przekroczenia lokalnego maksimum z 31 marca i kolejna korekta zakończona 4 maja sygnałem zmiany strategii dla naszego szerokiego […]

Czytaj więcej