Analiza stanu funduszy na 30 kwietnia 2018 roku.

Dodano - 2 maja 2018

Od 5 tygodni jesteśmy w strategii bezpiecznej. Rynki światowe od pewnego czasu zatrzymały swoje spadki i część indeksów wygenerowało już sygnały Kupna sugerując potrzebę zainteresowania się funduszami wykorzystującymi akcje pochodzące z tych regionów.

Poniżej mamy zestawienie najważniejszych indeksów świata z ich aktualnymi wskazaniami co do strategii w ich regionie.

Jak widzimy w okresie ostatnich 3 tygodni pojawiła się dla 7 indeksów zmiana strategii. Zobaczmy jak wygląda to dla funduszy inwestycyjnych.

Analizę rozpoczniemy od funduszy dostępnych w Vienna Life TUnŻ. Wykorzystamy tutaj wskazania Rankingu funduszy. Przypomnę, że sugestie co do wykorzystania funduszy zależne są od wskaźnika WKA , WTK i przede wszystkim, czy wygenerował się wcześniej sygnał KUP.

Fundusze zagraniczne Vienna Life TUnŻ.

Mamy tutaj wskazania dla trzech funduszy, które możemy wykorzystać do portfeli. Są to pozycje 1, 2 i 4. Wszystkie te fundusze miały sygnały KUP, mają wskaźniki WTK powyżej wartości 3,0 – taką wartość przyjęliśmy jako graniczną do spełnienia wymogów wskazujących dany fundusz. Popatrzmy jakie grupy funduszy reprezentują te fundusze. Pozycja nr1 reprezentuje grupę surowcową, pozycja nr2 grupę funduszy japońskich a pozycja nr4 to fundusz z grupy Europy rozwiniętej. Dodatnia wartość wskaźnika WTK sygnalizuje o wzrostowym trendzie krótkoterminowym (obejmuje ostatnie 14 dni) – jak widzimy ten trend zachowały nadal tylko cztery pierwsze fundusze – pozostałe wskazane przez nas mimo, że mają wcześniejsze sygnały KUP trend krótkoterminowy mają spadkowy.

Fundusze zagraniczne dla mBanku.

Tutaj mamy wskazanych do portfela 4 fundusze – są to pozycje od nr1 do nr4. Mamy wśród nich dwa funduszy z grupy surowcowej oraz po jednym z Japonii i Europy. Cztery następne fundusze w zasadzie także można rozpatrywać do zakupu – jednak trzeba uważać na wysokie wskaźniki WB dla pozycji 7 i 8. Pozycje 5 i 6 mają wskaźniki WTK poniżej granicznej wartości 3,0.

 

Fundusze zagraniczne dla AXA TUiR

Dla AXA TUiR mamy sugerowany do zakupu tylko jeden fundusz w pozycji nr1. Pozostałe są odrzucone ze względu na wartość wskaźnika WTK poniżej 3,0. Najbliżej od tej wartości jest pozycja nr2 ze wskaźnikiem WTK równym 2,84. Są to więc fundusze z grupy Japonii i z grupy surowców.

 

Fundusze zagraniczne dla Generali TU.

W funduszach dostępnych w Generali TU w fazie zakupu mamy wszystkie 10 pozycji. Pozycje nr 1 do nr 3 oraz nr 5 są ze wskazaniem do portfela. Pozycja nr 6 także spełnia warunki zakupu ale trzeba mieć na uwadze wysoki wskaźnik bezpieczeństwa WB. Pozycje nr 4 oraz nr 8 do nr 10 mają wsk. WTK poniżej poziomu 3,0.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Państwa danych osobowych jest OPI Fund Sp. z o. o.
z siedzibą w Bytomiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 41-902 Bytom. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: kontakt@opifund.pl. Więcej na ten temat polityka prywatności
czytaj więcej schowaj